Ledande maskinbyggare utnyttjar den senaste tekniken för digitalisering för att ge sina kunder konkurrensfördelar

Företagen är ständigt pressade att producera fler produkter, snabbare och billigare med högsta kvalitet. Nu mer än någonsin finns behov av att panelbyggare ska återuppfinna sin verksamhet med digital omvandlingsteknik. Integrering av operativ teknik (OT) och informationsteknik (IT) är nyckeln till att påskynda innovation och uppnå produktivitetsvinster.

Harpak-ULMA, branschledande inom kompletta förpackningslösningar för livsmedel samt medicinska och industriella produkter, samarbetade nyligen med Rockwell Automation för att leverera en förpackningsplattform för digital omvandling. Harpak-ULMA utnyttjar den senaste tekniken för att möjliggöra ökad paketeringsflexibilitet och prestanda och återställer förväntningarna på vad som är möjligt när det gäller att lösa några av de svåraste och mest kostsamma utmaningar som dagens industri står inför.

Företagets vision omfattar snabbare, enklare integrering av OT/IT-system, nära integrering med FactoryTalk® InnovationSuite, som drivs av PTC och dess Vuforia Augmented Reality-plattform (AR), utökad IoT-uppkoppling och användning av maskininlärning plus prediktiv analys för att omforma affärsmodeller för underhåll och kundkostnadsstrukturer.

Smarta, uppkopplade maskiner

Harpak-ULMA:s åtagande att standardisera på plattformen Rockwell Automation Integrated Architecture® ersatte flera olika styrsystem och tillhandahöll ett gemensamt ramverk för kontroll, visualisering, rörelse, säkerhet och nätverk – konvergerande kontroll och information till en enda, säker arkitektur med höga prestanda för kundernas förpackningslinjer.

Denna informationscentrerade, starkt sammanlänkade metod är ett viktigt steg mot att skapa en rikare, företagsomfattande, kontextuell vy över förpackningsverksamheten och deras interaktion med andra affärs- och produktionssystem. Den här enda automatiseringsarkitekturen förenklar driften på flera nivåer, från reservdelar och förbrukningsartiklar, supporttillgänglighet och felsökning av utrustning till styrning av linjeprestanda, enkel drift och skalbarhet. Den uppfyller kundernas krav genom större flexibilitet, snabbhet, noggrannhet och kortare ledtider för produktionen.

Fördelarna omfattar automatisk identifiering av tillgångar och system, delning och återanvändning av datamodeller, integrerad analys och möjliggörande av AR. Den här smarta, uppkopplade förpackningsplattformen ger kunderna en konkurrensfördel genom att de snabbare kan anpassa sig till marknadsförändringar till lägre kostnad samt förbättrade prestandamått för tillverkning, produktivitet och säkerhet. Dessutom övervinner den utmaningarna med en åldrande och växande arbetsstyrka och ger bättre kontroll över underhållskostnaderna.

Öka produktiviteten

CAMA är internationellt ledande inom teknik och produktion av högteknologiska sekundära förpackningssystem på livsmedels- och andra marknader. CAMA samarbetade med Rockwell Automation för att digitalisera sina maskiner med ett starkt engagemang för att skapa smarta maskiner som hjälper kunderna att möta konsumenternas ständigt föränderliga behov.

Huvudmålet var att införa tillståndsövervakning, analys och augmented reality i sina system, vilket ger ett effektivt gränssnitt mellan maskiner och kunder. Genom att utnyttja kunskap om realtidskontrollprocesser från Rockwell Automation och kombinera dem med informationsprogramvara från PTC är det möjligt att låsa upp en traditionell uppkopplingsnivå – vilket gör det uppkopplade företaget levande.

Blandad verklighet minskar stilleståndstiden

Idag står industriföretag inför allvarliga problem som rör driftstopp. Branschrapporter tyder på att en timme kan kosta mellan en och fem miljoner dollar. Den senaste tekniken för blandad verklighet och augmented reality kan hjälpa industrikunder att minska driftstoppen.

Detta var verkligen fallet för Howden, en global ledare inom lösningar för luft- och gashantering, vars produkter finns i många tillämpningar världen över.

Kompressorer är viktig utrustning inom många anläggningar, men ett stort antal anläggningsoperatörer är vanligtvis inte experter på kompressorer. Howdens kunder söker efter lösningar för att ge dem ökad kraft och hur de bäst kan serva sin utrustning.

För att uppfylla dessa behov implementerade Howden Vuforias studiolösning med ThingWorx IIoT-plattformen.

Som en del av FactoryTalk InnovationSuite kopplar ThingWorx IIoT-plattformen samman olika enheter, program och datakällor i hela företaget, vilket ger en enda källa för att samla in, sammanställa och möjliggöra säker åtkomst till industriella verksamhetsdata.

Howden överlägger denna information i sammanhang på den fysiska produkten genom blandad verklighet för att visa kunder driftstillstånd och utrustningens prestanda. Med Vuforia och Microsoft HoloLens enhet för blandad verklighet kan Howden ge sina kunder en verkligt omvälvande upplevelse på den industriella marknaden.

Differentiera maskinerbjudanden

Digital omvandlingsteknik hjälper panelbyggare att leverera smart, uppkopplad utrustning som kan minska stilleståndstiden och frigöra nya produktivitetsnivåer för sina kunder. Det skapar nya värde- och intäktsströmmar, vilket hjälper OEM-tillverkare att differentiera sina erbjudanden på en konkurrensutsatt marknad.

3V Automation är ett intelligent automationsföretag som fokuserar på automatiserad produktion och processteknik. Med en snabbt växande specialitet inom automatisering av nya energiprocesser för bilindustrin visste 3V Automation att digital omvandling av verksamheten skulle bidra till att skapa nya värde- och intäktsströmmar.

För att fortsätta att tillhandahålla branschledande smarta maskiner till fordonskunder på nivå 1 visste 3V Automation att genom att göra deras data mer tillgängliga skulle produktiviteten och synligheten förbättras – vilket i slutändan möjliggör mer välgrundade affärsbeslut.

Projektets fokus var att utnyttja befintliga data från anläggningens golv för att bidra med mer värde med den nya IoT-plattformen FactoryTalk InnovationSuite, som drivs av PTC. ThingWorx IIoT-plattformen ger möjlighet att ansluta, hantera, övervaka och styra olika automatiseringsenheter och program via ett enda intuitivt användargränssnitt.

3V Automation implementerade också den senaste AR-tekniken för att förbättra arbetsstyrkans produktivitet, effektivitet och kundnöjdhet. FactoryTalk Innovation Suite Vuforia ger möjlighet att montera maskiner med AR-teknik. Detta bidrar till att förbättra diagnostiken genom tillgång till maskinens realtidsdata. Den innehåller även detaljerad röntgenanalys av viktiga maskindelar för kunddemonstrationer och utbildning.

Med introduktionen av avancerad IIoT-teknik har 3V Automation skapat ett nytt ekosystem av uppkopplade maskiner och analyser som kan fjärrstödja globala kundarbetsstyrkor samtidigt som deras affärsmodell för digitala tjänster växer.

3V Automations domänexpertis och progressiva natur, tillsammans med teknikplattformen från Rockwell Automation, kommer att hjälpa dem att skilja sig åt på marknaden. Det kommer att bidra till att leverera nya intäktsflöden och avkastning på investeringar för deras kunder.

Genom att utnyttja informationslösningar, analyser och augmented reality har 3V Automation kunnat förbättra produktionen samt minska stilleståndstid, underhållskostnader och risker.