azov

Tillgången till realtidsprocessdata ger många fördelar.

Major modernisation programme by Azov Controls – a Rockwell Automation Recognised System Integrator – gives metalworking plant access to multiple data-driven process improvements.

Stora moderniseringsprogram från Azov Controls – en av Rockwell Automation erkänd systemintegrerare – ger metallbearbetningsanläggningar tillgång till många datadrivna processförbättringar.
Modernisering kan ge många tekniska samt drifts- och rättsliga fördelar, även i branscher där automation inte traditionellt har haft en viktig roll.

Se vad Azov Controls gjorde på ett sinterverk i Ukraina mha. en helintegrerad styrningslösning.