Allen-Bradleys 7 nya säkra I/O moduler förenklar integreringen av säkerhet i maskiner

Sju nya säkra I/O-enheter med Allen-Bradley-teknik bidrar till att skapa smartare maskiner som presterar mer

Maskinkonstruktörer måste utveckla säkerheten i fler industriella system än någonsin. Rockwell Automation har tagit fram sju nya säkra enheter på tre I/O-plattformar för att underlätta utformningen och uppfylla andra tillämpningskrav. Detta erbjuder konstruktörer både lokala och distribuerade I/O-säkerhetsalternativ och ett brett utbud av prestanda- och anslutningsegenskaper, som bidrar till att förbättra efterlevnad av krav och maskinprestanda.

”Vår utökade säkra I/O-portfölj ger konstruktörer fler alternativ för att uppfylla sina säkerhetsbehov”, säger Steven Goh, vice vd och verkställande direktör för Asia Pacific Business Center, Rockwell Automation. ”Säkerhetsalternativ kan väljas för samtliga I/O-enheter med Allen-Bradley-teknik. De nya enheterna har även snabbare säkerhetsreaktionstider, mer omfattande diagnostik och förbättrad kommunikation för att skapa mer konkurrenskraftiga maskiner.”

De nya säkra enheterna bidrar också till att förenkla konstruktionsprocessen. Datastrukturen och det grafiska användargränssnittet är exempelvis i stort sett gemensamma. Denna programmering och användning kan bidra till att minska konstruktionstiden, möjliggöra återanvändning av kod och förkorta inlärningskurvan för konstruktörer.

De nya säkra I/O-enheterna omfattar följande:

  • Allen-Bradley Compact 5000 säkra I/O-enheter erbjuder lokal och distribuerad säker I/O för den kompakta GuardLogix 5380-säkerhets PLC och distribuerad säker I/O för GuardLogix 5580-säkerhets PLC. Enheterna ger snabbare säkerhetsreaktionstider för att hjälpa konstruktörer att sänka kostnaderna och skapa mindre och enklare maskiner. De erbjuder också ytterligare diagnostik som gör det enklare för användarna identifiera fel.
  • Allen-Bradley ControlLogix CIP säkra I/O-enheter ger lokal säker I/O för GuardLogix 5580-PLC i större tillämpningar som kräver en I/O-lösning med hög densitet. Genom att använda dessa moduler i chassit kan man förenkla konfigurationen och minska panelutrymmet genom att eliminera behovet av en adapter. Dessa enheter kan även användas för distribuerad säker I/O.
  • Allen-Bradley Flex 5000 säkra I/O-enheter är perfekta för tillämpningar som kräver anslutningar med fasta fältledningar och både vertikal och horisontell montering. De distribuerade I/O-enheterna kan användas i extrema miljöer och i direkt anslutning till koppar- och fibernätverk. De har även stöd för ett antal nätverkstopologier, däribland ett redundant stjärnnätverk via Parallel Redundancy Protocol, och förbättrar kommunikationen med EtherNet/IP-anslutning på 1 gigabit. FLEX 5000-plattformen erbjuder distribuerad säkra I/Ot för Compact GuardLogix 5380- och GuardLogix 5580-PLC.

Samtliga sju nya säkra I/O-enheter är TÜV-certifierade för användning i säkerhetstillämpningar upp till SIL 3 och PLe, Cat. 4. För extra skydd mot miljöpåfrestningar finns olika typer av ytbehandling för alla moduler.