Rittal Blue e+ kylenhet

Rittal har utvecklat en ny energibesparande och klimatvänlig lösning för kylning vid industriella inkapslingar. Lösningen för kylning använder sig av hybridteknik och innebär att produktionsbolag får lägre energikostnader för kylning, mindre koldioxidutsläpp och stabilare produktion

Blue e+ – energibesparande och miljövänlig kylning
Det har avgörande betydelse för produktionsbolag att man kan undvika oönskade produktionsstopp. Alla elektroniska komponenter måste skyddas för att förhindra fel. Industrikomponenter tenderar att krympa allt mer samtidigt med att de monteras allt tätare i inkapslingarna. Detta ökar systemets känslighet för att bli överhettat. Kylaggregat används för att skydda elektroniken från överhettning, men de förbrukar i sin tur en del energi.
Rittal hör till de marknadsledande inom industriell inkapsling. Rittal har utvecklat en helt ny hybridteknik för kylning – Blue e+ – som ger betydande energibesparingar och mer begränsade räkenskaper för CO2.

Energibesparande
Rittal har utvecklat Blue e+, världens första kylenhet som sparar in på över 75 % av kostnaderna för kylning. Studier visar att om samtliga av de cirka 2 miljoner kylaggregat som används världen över ersattes av Rittals nya Blue e+ kylenhet skulle miljön besparas cirka 3 miljoner ton koldioxid.

Revolutionerande teknik
Traditionella kylaggregat använder sig vanligtvis av antingen passiv eller aktiv kylning. Blue e+ använder sig av båda delarna i form av en hybridteknologi med hastighetsreglerande komponenter och Heat Pipe-teknik.

Undvik termisk stress
Blue e+ är också den första kylenheten med reglerbar hastighet. Därigenom undviks kraftiga fluktuationer i temperaturer och termisk stress samtidigt som man uppnår längre livslängd för komponenterna, får färre fel och mindre driftstopp och därmed en stabilare produktion.

En global lösning
Blue e+ stöder flera spänningsnivåer och kan därmed användas globalt.

Industri 4.0
Blue e+ har ett gränssnitt för fältkommunikation vilket säkerställer möjligheten till kontaktlös överföring av data.

Projektanpassade inkapslingar
På Wexøe utvecklar vi alltid lösningar som ger mervärde för dig och ditt projekt. Kontakta oss så hjälper vi dig att få ordning på temperaturen i inkapslingarna så att den installerade automationsutrustningen får en trygg och säker drift.

Fördelar med Blue e+

 • Effektivt – upp till 75 % energibesparing tack vare hastighetsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknik (värmeavledning via värmerör )
 • Mångsidig – Stöder flera spänningsnivåer och är därmed lämplig för internationell användning
 • Säker – Optimal kylning av komponenterna innebär längre livslängd för komponenterna
 • Användarvänlig – Intuitiv användning via pekskärm och intelligent gränssnitt
 • Pekskärm och intelligent gränssnitt
 • Snabb information via Blue e+ app
 • Fjärrövervakning via ethernet
 • Hybridteknik
 • Upp till 75 % energibesparing
 • Smidig beräkning av energieffektivitet
 • Allsidig genom standardmontering
 • Enkel och snabb montering
 • En version för extern, delvis intern respektive helt intern montering