Öka din konkurrenskraft med enkel maskinkonstruktion, större flexibilitet och bättre optimering

Du kan oavsett om du bygger små, enkla maskiner eller stora komplexa lösningar använda Allen-Bradley Kinetix® servostyrning

Förenklad konstruktion av maskiner, flexibilitet i systemen och allmän optimering av maskinerna är avgörande parametrar i konkurrensen både i Sverige och i världen som helhet. Allen-Bradley Kinetix® produkter för styrning av rörelserna kan bidra till att du uppnår dina mål oavsett om du bygger små, fristående maskiner eller stora komplexa system.  

Se här en kort presentation av hela Kinetix® portföljen https://www.rockwellautomation.com/en… 

Servostyrning 

AllenBradleys portfölj för servostyrning innefattar servoförstärkare, servomotorer och ställdon och kan skräddarsys för alla ändamål. Oavsett om det är en Kinetix® servoförstärkare och en kompakt enaxlig enhet för en enkel applikation eller en Kinetix® servoförstärkare med flera axlar och hög prestanda så kommer lösningen passa in i ditt Integrated Architecture™-system. Lägg dessutom till roterande och linjära servomotorer och ställdon för att fullborda systemet. Produkterna är validerade för bästa prestanda med Kinetix® drivenheter.