PDS och fiberkablar

Våra kunder uppnår kablage som har rätt kapacitet och säkerhet både idag och under flera år framöver. Vi levererar innovativa och kundanpassade lösningar, där vi använder vår specialistkunskap och sätter ihop lösningar från marknadens starkaste varumärken. Som partner fokuserar vi på att lösningen inte bara ska ha framtidssäker kapacitet och gedigen driftsäkerhet, utan också att de totala, långsiktiga kostnaderna hålls nere.
  • Kablar i alla typer av miljöer – även kablar i drift
  • Alle kategorier av PDS kablage
  • Skärmat och oskärmat kablage
  • Mätutrustning för provning och felskökning samt fler alternativ för uttag
  • Certifierade lösningar med 25 års systemgaranti.