Kablage til nätverk

På Wexoe utvecklar och levererar vi strukturerad kablage genom den optimala totalkombinationen av fiberoptik, koppar och wi-fi från routingvägen till serverrummet.

Våra kunder uppnår kablage som har rätt kapacitet och säkerhet både idag och under flera år framöver. Vi levererar innovativa och kundanpassade lösningar, där vi använder vår specialistkunskap och sätter ihop lösningar från marknadens starkaste varumärken. Som partner fokuserar vi på att lösningen inte bara ska ha framtidssäker kapacitet och gedigen driftsäkerhet, utan också att de totala, långsiktiga kostnaderna hålls nere.