Vertiv, Reichle De-Massari

Nytt in-row kylsystem från Vertiv vid Landssygehuset i Thorshavn på Färöarna

Rikssjukhuset i Thorshavn på Färöarna bygger ut med en hållbar utbyggnad på 15 500 m2 och beräknas stå klart 2023. Det omfattar medicinsk avdelning, avdelningar, förlossningsrum och psykiatrisk avdelning. Arkitekterna och beställaren bakom den nya byggnaden har redan från start tänkt in grön profil och hållbarhet i projektet och har fått till en helt fantastisk lösning.

Färöarna ligger i Nordatlanten, mellan Island, Norge och Skottland. Klimatet påverkas av strömmarna från viken och Atlanten, men klimatet är ändå tempererat och milt, och vattnet runt öarna är runt 10o året runt. Och arkitekterna bakom sjukhusutbyggnaden skulle kunna använda detta för att göra projektet både grönt och hållbart.

Det var ett stort hållbarhetsfokus i utformningen av Landssygehusets nya byggnad som faktiskt redan uppfyller Lagtingets krav på hållbarhet pr. 2030. All värme i den nya sjukhusbyggnaden kommer från grön energi.

Vertiv Thorshavn

In-rad kyllösningssystem Vertiv Liebert

Exakt reglering av kylluften sparar energi och säkerställer drift

Vertiv Thorshavn

Havsvatten används för både uppvärmning och kylning

Havsvatten används för både uppvärmning och kylning

Som något helt exceptionellt använder sjukhuset trädgårdsenergi för uppvärmning via värmepumpar. Datacentret, som hyser IT för 2 andra sjukhus, äldreomsorgen och allmänläkaren på Färöarna, kyls av vatten från Atlanten, som på breddgraderna ligger runt 7-8 o året runt, och värmen från serverrummet hjälper till att värma upp den nya sjukhusbyggnaden.

Och i synnerhet datacenter är typiskt sett ett av de stora energislukarna, eftersom elektroniken ständigt måste kylas för att säkerställa och optimera driften och förlänga komponenternas livslängd.

I Landssygehusets gamla byggnader finns två serverrum. Den ena är nu avvecklad och ersatt av en ny, medan den andra är en Downflow-kylningslösning – en lösning som aldrig varit riktigt idealisk på grund av de fysiska förhållandena i serverrummen. Under utbyggnaden hade beställaren ordinerat en Downflow-lösning för nybygget, men en förfrågan till Wexøe gjorde att en helt annan typ av kyla kom in – och planerna ändrades.

Vertiv Torshavn

Rätt rådgivning öppnar helt nya möjligheter

”Den optimala kyllösningen för ett serverrum bör alltid baseras på en byggnadsritning och en bedömning av de fysiska förhållandena i serverrummet”, understryker Bjørn Hansen från Wexøe, som är specialist på kyllösningar för serverrum. ”Rummets fysiska karaktär, takhöjden och utrymmet under golvet är avgörande för valet av lösning. Dessutom behöver vi känna till aktuell genomsnittlig effekt per rack och ev önskemål om expansion inom en 3-5 års period”, avslutar han.

I samarbete med Demich och utifrån tidigare erfarenheter av nedflödeslösningen var rekommendationen för Landssygehuset att välja en radkylningslösning med inkapsling av varmzonen. Denna lösning gör det möjligt att ta bort värmen, uppnå större driftsäkerhet och längre livslängd för utrustningen.

Kuber och exakt reglering av kylluften sparar energi och säkerställer drift

Snarare än att kyla hela serverrummet är serverrummet på Landssygehuset uppdelat i kuber med precisionskylning, d.v.s. hermetisk separation mellan varma och kalla zoner. Detta möjliggör exakt kontroll av lufttemperaturen och luftflödet till servrarna. Givare är monterade framför alla rack som mäter temperaturen på den tillförda kalla luften. Den nya lösningen har nu varit i testdrift i några månader, och har kontinuerligt finjusterats så att den fungerar optimalt. Lösningen kan driva en högre effekt per rack, och potentiella hotspots undviks samtidigt som Annfinn Thomsen, IT-chef på Landssygehuset, har full kontroll över luftflödet.

”Min första prioritet är driftsäkerhet och stabilitet, eftersom ett haveri kan vara ödesdigert för patienterna på sjukhusen. Med den nya lösningen har vi uppnått en hermetisk separation av den kalla och varma zonen, och vi kan exakt styra värmen och läsa av temperaturen på returluften, tillförd kall luft och fläktarnas tillstånd.”, säger Annfinn”

Så småningom kommer data att skickas till sjukhusets CTS-system och användas för övergripande övervakning av hela sjukhuset, och systemet kommer automatiskt att utlösa ett larm om temperaturgränserna överskrids.

I Inrows lösning ingår modulerande fläktar som i ”viloläge” körs ner till 30% rotationshastighet, vilket sparar på elförbrukningen.

För extra säkerhet är nätverket redundant uppbyggt i en så kallad ringtopologi, liksom 100% spegling av servrar och lagring. Det innebär att data bara färdas åt andra hållet om en knutpunkt, underknutpunkt eller server går sönder. I praktiken innebär detta att nätverket aldrig går ner och att systemen har en mycket hög drifttid.

Gammal utrustning går tillbaka till ekosystemet

Det nationella sjukhuset har sålt gammal IT-utrustning, inklusive de gamla servrarna, till ett renoveringsföretag som renoverar och säljer delar från den.

Ingen spagetti i serverrummet

I serverrummet har elinstallationsföretaget EL.FO Sp/f installerat en kopplingsbox för optisk fiber (ODF) från Reichle & de-Massari, där fiber- och kopparanslutningarna från alla servrar är anslutna och installerade i raka rader. Detta gör det enkelt och okomplicerat att patcha och ansluta enheterna. Normalt sett är kablar inte det lättaste att få att se snyggt ut och ser ofta ut som spagetti i förvirrande högar. Men genom att installera kablarna i en ODF dold i ramar sparar man tid på felsökning, vilket i sin tur bidrar till att säkerställa en smidig drift.

”Både Annfinn och jag är ganska imponerade av det utmärkta hantverk som EL.FO har åstadkommit”, säger Sæbjørn Nielsen, teknisk chef. ”Vi har samlat våra inköp hos ett litet antal leverantörer, eftersom vår erfarenhet visar att färre hantverkare/leverantörer får jobbet gjort på bästa sätt. Det är en fråga om förtroende, säger Sæbjørn.

Annfinn är överlag mycket nöjd med samarbetet med Wexøes leverantör Vertiv kring projektet och lösningen i datacentren. ”Inrow-lösningen ger mig fullständig sinnesro och överblick över IT-plattformen. Jag har nu fullt förtroende för driftsäkerheten här på sjukhuset”, avslutar han.