Vertiv, Reichle De-Massari

Nytt in-row kylsystem från Vertiv vid Landssygehuset i Thorshavn på Färöarna

Det nationella sjukhuset i Tórshavn på Färöarna expanderar med en hållbar utbyggnad på 15 500 m2 och den nya byggnad beräknas stå klar 2023 och omfattar den medicinska avdelningen, patientavdelningarna, förlossningsrummen och den psykiatriska avdelningen. Arkitekterna och beställaren bakom den nya byggnaden har, redan från start, införlivat aspekter som en grön profil och hållbarhet i projektet. De har uppnått en helt fantastisk lösning.

Färöarna ligger i Nordatlanten samt mellan Island, Norge och Skottland. Klimatet påverkas av golf- och atlantströmmarna men är fortfarande tempererat och milt. Vattnet runt öarna är cirka 10 o varmt året om. Detta är aspekter som arkitekterna bakom sjukhusets nya tillbyggnad skulle kunna använda för att göra projektet både grönt och hållbart.

Hållbarhet har varit ett starkt fokus under utformningen av det nationella sjukhusets nya byggnad. Och den uppfyller faktiskt redan lagtingets hållbarhetsstandarder för 2030.  All värme i den nya sjukhusbyggnaden kommer nämligen från grön energi.

Wexøe torshavn
Wexøe Torshavn

In-row kylsystem från Vertiv

Wexøe Torshavn

Exakt reglering av kylluften sparar energi och säkerställer drift

Wexøe Torshavn

Havsvatten används för både uppvärmning och kylning

Havsvatten används för både uppvärmning och nedkylning

Sjukhuset använder havsenergi för uppvärmning via värmepumpar, vilket är exceptionellt. Datacentret är IT-värd för två andra sjukhus, för äldreomsorgen och för Färöarnas allmänläkare. Det kyls ned av atlantvatten, som årligen ligger runt en temperatur på 7–8 o på denna breddgrad. Värmen från serverrummet hjälper till att värma upp den nya sjukhusbyggnaden.

Datacenter är typiskt sett stora energislukare, eftersom elektroniken hela tiden måste kylas ner för att säkerställa och optimera driften, och för att förlänga komponenternas livslängd.

Det nationella sjukhusets gamla byggnader har två serverrum. Det ena serverrummet har nu tagits ur drift, och ersatts av ett nytt. Det andra använde en nedströms kylningslösning. Den lösningen har aldrig varit riktigt idealisk, på grund av de fysiska förhållandena i serverrummen. Byggherren hade, vid utbyggnaden, föreskrivit en nedflödeslösning för den nya byggnaden. Men efter en förfrågan till Wexøe kom en helt annan typ av kylning att bli aktuell – och planerna ändrades.

Wexøe Torshavn
Wexøe Torshavn
Wexøe Torshavn

Rätt rådgivning ger helt nya möjligheter

” Den optimala kyllösningen för ett serverrum bör alltid baseras på en byggnadsritning och en bedömning av de fysiska förhållandena i serverrummet”, betonar Bjørn Hansen från Wexøe, specialist på kyllösningar för serverrum. ” Rummets fysiska karaktär, takhöjden och frihöjden under golvet är avgörande för valet av lösning.  Dessutom behöver vi känna till nuvarande effektförsäljning i genomsnitt per rack, och eventuella expansionsönskemål för en 3–5-årsperiod”, avslutar han.

Det nationella sjukhuset rekommenderades, iden heta zonen. Denna lösning gör det möjligt att avlägsna värme, den ökar säkerheten och den förlänger utrustningens livslängd.

Wexøe Torshavn

Kuber, och en exakt reglering av kylluften, sparar energi och säkerställer driften

I stället för att man kyler hela serverrummet, så är det nationella sjukhusets serverrum uppdelat i kuber med precisionskylning. Det innebär en hermetisk separation mellan varma och kalla zoner. Detta möjliggör en exakt kontroll av lufttemperaturen och luftflödet till servrarna. Sensorer, som mäter temperaturen på den kalla tillförda luften, är monterade framför alla rack. Den nya lösningen har nu varit i testdrift under ett par månader. Och den har kontinuerligt finjusterats så att den fungerar optimalt. Lösningen kan driva en högre effekt per rack och undviker eventuella hotspots. Samtidigt har Annfinn Thomsen, IT-chef på rikssjukhuset, full kontroll över luftflödet.

Wexøe Torshavn

”Min första prioritet är driftsäkerhet och stabilitet, eftersom ett haveri kan vara dödligt för patienterna på sjukhusen.  Med den nya lösningen har vi uppnått en hermetisk separation av den kalla och heta zonen, och vi kan, på ett exakt sätt, kontrollera värmen samt läsa av returluftens temperatur, den tillförda kalluften och fläktarnas tillstånd”, säger Annfinn.

Data kommer, på sikt, att skickas till sjukhusets CTS-system och användas för en övergripande övervakning av hela sjukhuset. Systemet kommer att larma automatiskt, om gränsvärdena för temperaturen överskrids.

Inrow-lösningen inkluderar modulerande fläktar. De bidrar till en effektivare elförbrukning genom att gå ner till 30% :s rotationshastighet i ”tomgångsläge”

Några extra säkerhetsåtgärder är nyinstallationen av nätverket i en så kallad Ring Topologi, samt Det betyder att data bara körs åt andra hållet, om en korsning, en subkorsning, eller en server misslyckas. Det innebär i praktiken att nätet aldrig går ner, och att systemens upptid är mycket hög.

Gammal utrustning går tillbaka i ekosystemet

Data kommer, på sikt, att skickas till sjukhusets CTS-system och användas för en övergripande övervakning av hela sjukhuset. Systemet kommer att larma automatiskt, om gränsvärdena för temperaturen överskrids.

Inrow-lösningen inkluderar modulerande fläktar. De bidrar till en effektivare elförbrukning genom att gå ner till 30% :s rotationshastighet i ”tomgångsläge”

Några extra säkerhetsåtgärder är nyinstallationen av nätverket i en så kallad Ring Topologi, samt Det betyder att data bara körs åt andra hållet, om en korsning, en subkorsning, eller en server misslyckas. Det innebär i praktiken att nätet aldrig går ner, och att systemens upptid är mycket hög.

Wexøe Torshavn

Ingen spagetti i serverrummet

I serverrummet har elinstallationsföretaget EL. FO Sp/f etablerat ett optiskt fiberkopplingsfält (ODF) från Reichle & de-Massari. Där är alla servrars fiber- och kopparanslutningar anslutna och monterade i raka rader. Detta gör det enkelt och hanterbart att korrigera och ansluta enheterna.  Det är vanligtvis inte det lättaste att ordna ett snyggt kablage. Ofta ser det ut som ohanterliga högar med spagetti.  Men om kablarna är installerade i en ODF som dolts i ramar har du tid att felsöka. Det hjälper i sin tur till att säkerställa driften.

”Både Annfinn och jag är ganska imponerade av det hantverk EL.FO har gjort”, säger SæBjørn Nielsen, teknisk chef. ”Vi har samlat våra inköp från ett fåtal leverantörer, för våra erfarenheter visar, att med färre hantverkare/leverantörer blir arbetet bäst gjort. Det handlar om förtroende”, säger Sæbjørn.

Sammantaget är Annfinn mycket nöjd över samarbetet med Wexøes leverantör Vertiv kring projektet och lösningen i datacentren.  ”Inrow-lösningen skänker mig full sinnesfrid och en överblick över IT-plattformen. Jag har nu fullt förtroende för driftsäkerheten här på sjukhuset”, säger han avslutningsvis.

Kontakta mig om du är intresserad av att få reda på mer

Bjørn Hansen
Datacenter och nätverkspecialist
Tel. +45 40500460

bjh@wexoe.dk