Leif Bengtsson

Nyanställd – Leif Bengtsson

Wexoe AB har anställt Leif Bengtsson som Account Manager. Leif har mer än 35 års erfarenhet av industriell automation och omfattande kunskap om Rockwell Automations lösningar och är därmed ett välkänt ansikte inom automationsindustrin.