HMS Marknadsundersökning

Trots pandemin ökar utbredningen av industriella nätverk

Enligt en undersökning som HMS Technology genomför varje år förväntas användningen av industriella nätverk öka med 6 % under 2021. Den största tillväxten är på trådlöst men industriella Ethernet förblir det mest använda protokollet.

Källa: Marknadsandelar för industriella nätverk 2021 enligt HMS Networks

En gång om året genomför HMS Networks en studie om användningen av industriella nätverk för att få insikt i nya noder inom industriell automatisering. I år visar studien att marknaden för industriella nätverk förväntas öka med 6 % under 2021 – trots Coronapandemin. Industriella Ethernet visar fortfarande på den högsta tillväxten och står nu för 65 % av nyinstallerade noder (64 % förra året), medan fältbuss utgör 28 % (30). Trådlösa nätverk fortsätter att växa och ligger nu på 7 %.