Remote access / Fjärråtkomst till maskiner i hela världen

Hos Wexoe skapar vi lösningar för fjärraccess och IIoT, som ger våra kunder snabb och säker åtkomst till egna maskiner världen över samt lagring av data.

Vid tekniska fel på maskiner är det avgörande att kunna undersöka och åtgärda felen och därmed minska stilleståndstid och driftstopp. Tidigare var det nödvändigt att maskintillverkarna var fysiskt närvarande vid en maskin för att kunna identifiera en felkälla. Med våra lösningar för fjärraccess är det möjligt att uppnå snabb och säker fjärråtkomst till maskiner över hela världen, vilket ger flexibilitet och effektivitet i den dagliga driften. Det är möjligt att installera lösningen och få information om driftstatus via bl.a. SMS.

Övervakning och service – internt och externt

Fjärraccess kan användas internt i verksamheten i det egna nätverket, för övervakning av drift och underhåll. Lösningen kan även användas externt mellan maskintillverkare och slutkund för övervakning, felsökning och service. Via smarta molnlösningar sparas data om maskinernas drift, som maskintillverkaren har möjlighet att få tillgång till och analysera med avseende på att optimera slutkundens drift över tid.

Lösningar från marknadsledande varumärken

Vi skapar tillsammans med våra kunder den optimala lösningen med fokus på långsiktig energioptimering, produktivitet och driftsäkerhet. Som svensk distributör av eWON från HMS Networks och ProSoft erbjuder vi en mängd ledande och beprövade lösningar, som säkerställer snabb och säker åtkomst till företagets maskiner över hela världen, via en säker VPN-åtkomst för PLC-styrning.

ProSoft remote access

Företaget MAAC har sparat mellan 50-70% av deras supportkostnader.

Läs hur

Företaget MultiCheck använder en fjärråtkomstlösning från HMS. Hör om deras erfarenheter.

Få nyheter om fjärraccess och automationslösningar

Med vårt nyhetsbrev kan du löpande hålla dig uppdaterad kring våra kundcase och lösningar inom fjärraccess, och får reda på mer om kommande kurser och event.