IP-skydd och IK-resistens

Kapslingsklass (eller IP-klassning) är en internationell standard (IEC 60529) som används för att ange graden av skydd eller tätning av slutna elektriska apparater mot inträngning av vatten, damm, rost, fukt eller oavsiktlig kontakt. Den motsvarar den europeiska standarden EN 60529.

När man talar om kapslingar för industriella tillämpningar bedöms kapslingens kvalitet och effektivitet utifrån det maximala skydd som komponenterna har mot yttre partiklar och fukt, t.ex. regn, damm, vätskor osv. Det finns två värden som anses vara internationellt erkända standarder: IP-skydd och IK-motstånd.

IP-klassens sammansättning

IP-klassen består av förkortningen IP följt av två siffror:

  • Den första siffran anger graden av skydd mot fasta ämnen och damm, men även mot att personer får tillgång till potentiellt farliga delar, genom att förhindra eller begränsa intrång/åtkomst till kapslingen av kroppsdelar eller verktyg som hålls av en person. Skalan sträcker sig från 0-6.
  • Den andra siffran anger graden av skydd mot vätskor och fukt och skalan sträcker sig från 0-9K.

IP-klasserna sträcker sig från IP00 (minimum), IP54, IP66 (IRINOX standard för kapslingar) upp till IP69K.

IP-skyddsgrad

IP-klassning (Ingress Protection) är en av två parametrar som regleras av IEC (International Electrotechnical Commission) och som, enligt den internationella standarden IEC 60529, klassificerar industrikapslingars förmåga att skydda elektrisk och elektronisk utrustning från yttre påverkan, t.ex. inträngande partiklar och vätskor.

Nivå – Skyddad mot föremål av storlek – Effektiv mot

X – X indikerar att det inte finns några tillgängliga data för att ange en skyddsklass

O – Inget skydd mot kontakt eller penetrerande föremål

1 – >50 mm i diameter. Alla större ytor på enheten. Inget skydd mot avsiktlig kontakt

2 ->12,5 mm i diameter. Skyddar fingrar eller liknande föremål

3 ->2,5 mm i diameter. Skyddar mot verktyg, tunga kablar etc.

4- >1 mm i diameter. De flesta typer av tråd, skruvar etc.

5 – Skydd mot inträngande damm. Inträngning av så mycket damm att det är tillräckligt för att skada utrustningens insida. Fullständigt skydd mot kontakt

6 – Dammtät. Inget damm kan tränga in. Fullständigt skydd mot kontakt.

Den angivna skyddsgraden är den lägsta acceptabla, men i vissa fall krävs en högre skyddsgrad beroende på den specifika uppgiften eller installationen.

Följande speciella – och något avvikande – exempel illustrerar ovanstående:

  • IPXXB, en kod som anger utrustning som är skyddad mot ”ledat testfinger” (Ø 12 mm och en längd på 80 mm), vilket säkerställer ett fast specifikt avstånd till farliga delar.
  • IP2X, en akronym för skydd av elektriska kapslingar mot fasta främmande kroppar med en diameter på ≥ 12,5 mm (dvs. skydd mot åtkomst till farliga delar med fingret), som inte kan tränga in helt och alltid kommer att hålla ett lämpligt avstånd från de farliga delarna.

Tabellen (finns även i IRINOX-katalogen) sammanfattar de olika skyddsgraderna, indelade i kolumner som motsvarar var och en av figurerna, med deras identifierande IP-koder.

Kolväteresistent o-ringssats

IRINOX har utrustat alla sina APN tryckknappsboxar och ADN terminalboxar med en speciell o-ringssats tillverkad av NBR (nitrilgummi), som är resistent mot kolväten och en polyuretanskumpackning som är särskilt utformad för att skydda i alla olje- och gasapplikationer.

Packning av polyuretan
För oljeindustrin kan IRINOX leverera EKO- och EKS-kapslingar, samt AS-, ASW- och AZ-kapslingar med polyuretanpackningar, som är mer motståndskraftiga mot kolväten än silikonpackningar.

Enligt CEI EN 60204 måste kontrollboxar garantera IP22-skydd som minimum, även om det – beroende på de specifika förhållandena – kan vara nödvändigt att öka IP-klassen.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt eventuella kablar och ventilationsåtgärder (luftkonditionering, fläktar, filter, termoelektriska enheter), eftersom kapslingen kommer att ha samma skyddsklass som den komponent som har den lägsta skyddsklassen.

Upptäck här hela IRINOX-sortimentet av luftkonditionerings- och ventilationslösningar för elskåp > >.

IK-klassning

Som framgår av avsnitten ovan ger IP-klassningen inget skydd mot stötar eller mekanisk påverkan, och den säger inte heller något om kapslingens robusthet. Robusthet definieras faktiskt av en annan akronym: IK-index.

IK-indexet (Impact Rating) anger kapslingens motståndskraft mot eventuella yttre mekaniska stötar och regleras av den europeiska standarden EN 62262.

Detta index är också mycket användbart eftersom det möjliggör en snabb jämförelse mellan produkter i samma produktkategori men med olika egenskaper, både från samma företag och från konkurrenter, och fungerar därför som en objektiv referensparameter.

IK-koden är resultatet av en kombination av bokstäverna IK och en siffra mellan 0 och 10, medan den energi som genereras av slaget mäts i joule. Det finns ett direkt proportionellt förhållande mellan siffror och motstånd: när siffrorna ökar, ökar också motståndet.

I tabellen sammanfattas skyddsgraderna för specifika energiangrepp.