Functional Safety i logistik

Functional Safety i logistiklösningar – från lagstiftning till automationslösningar

Interoperabilitet och flexibilitet i logistiklösningarna är avgörande för den fortsatta tillväxten på denna marknad. I en alltmer automatiserad miljö är mobila maskiner den perfekta grunden för att uppfylla snabbt växande krav från slutanvändarna. Konstruktörer av logistiska installationer tilldelar allt fler uppgifter till automatiserade system så att gränserna mellan maskiner och operatörer flyttas.

När människor arbetar tätt tillsammans med maskiner spelar maskinsäkerheten en viktig roll. Föreskrifter för maskinsäkerhet måste därför också följa nya trender på automationsmarknaden. Detta kan särskilt ses i EU:s nya maskinförordningar som har satt mobila och autonomt drivna maskiner i fokus för sin senaste uppdatering.

I detta webbinarium kommer vi att titta närmare på de viktigaste kraven för mobila maskiner och hur användare, systemintegratörer och tillverkare påverkas av dessa nya krav för att uppnå maximal maskinsäkerhet.