Covid-19 – Wexoe upprätthåller normaldrift

Wexoe har vidtagit åtgärder för att säkra normaldrift av verksamheten och säkra en bra arbetsmiljö för våra anställda.

Vi kan förnärvarande leverera som tidigare och ser inte någon större påverkan inom de närmaste 14 dagarna. Vi är också i kontinuerlig kontakt med våra leverantörer och håller berörda kunder informerade om situationen markant förändras.

Det är för tillfället svårt att överskåda samtliga konsekvenser och vi vill därför uppmana våra kunder med speciellt kritiska projekt där leveranstiden är kritisk för projektets genomförande kontakta oss.

Vid en sådan kontakt har vi möjlighet att ställa frågor till våra leverantörer gällande leveranser för specifika produkter.

Vi följer utvecklingen i denna situation noggrant och rättar oss efter myndigheternas riktlinjer. Utöver detta har vi vidtagit följande åtgärder för att minska påverkan för våra samarbetspartners:

  • Alla anställda, som kan arbeta hemifrån, skall arbeta hemifrån och har blivit ombedda att hålla möten via online-möten.
  • Vår kundservice och lagerpersonal arbetar som vanligt för att upprätthålla normal drift.

För ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss på följande alternativ:

  • Ring till oss på +46 (0)40 68 20 616
  • Skriv till oss på Wexoe@wexoe.se
  • Beställ era varor online här