Ökad maskinsäkerhet utan att kompromissa med prestandan

Det behövs säkerhet överallt i industrin. Men hur uppnår vi maximal säkerhet utan att det går ut över prestandan?
Med det nya säkerhetsstyrsystemet från Allen-Bradley kan säkerhetsapplikationer upp till och med SIL 3/ PLe skalas med hjälp av 1oo2-arkitektur. Det ger företag möjligheten att konstruera maskiner smartare, enklare och med en hög prestanda.
Allen-Bradley Compact GuardLogix 5380

Nya säkerhetsstyrsystem ger bättre prestanda samtidigt som omkostnaderna sänks

Rockwell Automation har utökat familjen av säkerhetsstyrsystem med den nya Compact GuardLogix 5380 SIL 3.

Det betyder att det nu går att skala säkerhetsapplikationer upp till och med SIL 3/PLe med hjälp av 1oo2-arkitektur.

Det ger en flexibel möjlighet att välja rätt storlek på ett säkerhetsstyrsystem baserat på säkerhetsbedömningen, och detta bidrar till att minska kostnaderna för design och införskaffning.

Just skalbarheten hos Compaxt GuardLogix 5380-styrsystemet ger företag möjlighet att konstruera maskiner smartare, enklare och med en hög prestanda.

Ökad processorkraft och snabbare reaktionstid

Den ökade processorkraften i styrsystemet ger snabbare reaktionstider och kortare säkerhetsavstånd. Det kan bidra till att skapa mindre maskiner, spara värdefull golvyta och öka operatörens effektivitet.

Användningen av ett “high-performance”-styrsystem för både standard och säkerhet hjälper också till att förbättra produktiviteten och reducera systemomkostnaderna, komplexiteten och kontrollbordets storlek. Det ger också möjligheten att blanda standard- och säkerhets-I/O i samma chassis.

Integrerade certifierade säkerhetsinstruktioner till bl.a. ”motion”-applikationer kan minimera hårdvarukomponenter och eldragning och gör installationen enklare.