Effektivisera utvecklingen av ditt automationsprojekt – återvinn och dela applikation mellan dina team

Programmering av automationsprojekt kan utförs på många olika sätt. Detta gör felsökning och underhåll av applikation tidskrävande och ofta beroende av specifik individ. 
Lösningen på detta problem kan vara Application Code Manager, som är en del av Rockwell Automation Design Suite.
Anmäl dig till seminariet och hör om fördelarna med återanvändbar kod, som kan delas mellan dina team.

I samarbete med Rockwell Automation håller vi seminar i Application Code Manager, som är en del af Rockwell Design Suite. Med detta verktyg får du effektiv hjälp med standardisering och kontinuitet i designfasen.
Detta minimerar utvecklingskostnaderna och påskyndar driftsättningen av anläggningen.

I Application Code Manager är det inte bara PLC-kod som kan genereras – det finns även möjlighet att standardisera Visualisering, Historiska data och Alarm. Detta gör projektet mer effektivt.

Application Code Manager är modulärt byggd med återanvändbar kod (antingen med Rockwell Automations applikationsbibliotek eller specialutvecklade objekt) för projektet, som kan delas mellan team, så att varje programmerare inte behöver börja om varje gång.

Rockwell Automations applikationsbibliotek är fritt att användas.
Dessa applikationsbibliotek versionshanteras och supporteras  av Rockwell Automation.  

Konfigurationsdata kan enkelt exporteras och importeras med hjälp av bland annat Microsoft Excel.

Rockwell Automation har skapat färdiga bibliotek för olika användningsområden exempelvis “Machine Builder Libraries” för maskinbyggare och “PlantPAX“ för processapplikationer.

Genom att använda Application Code Manager uppnås standardisering och kontinuitet i programmeringen, samtidigt som man sparar värdefull tid.

Seminariet vänder sig till alla beslutsfattare inom automationsprojekt samt alla som arbetar med programmering av applikationer, både med nya maskiner och drift/underhåll.

Program

Vi kommer kort att presentera Rockwell Automation och Wexoe, samt granska verktyget Application Code Manager och de bibliotek som kan arbetas med. Vidare kommer vi in ​​på granskningen av PackML och vi bygger ett projekt.

Vi visar hur man skapar och använder våra egna objektbibliotek. Dessutom tar vi oss runt Emulate3D / digital twin och avslutar med nätverkssessionen, där det finns möjlighet att ställa alla typer av frågor gällande Rockwell Automation-plattformen.

Presentatörer:

Från Rockwell Automation deltager

Brian Askjær (GOTC)
Jacob Berg (GOTC)

som båda har bidragit till flera av objekten i ACM.

Från Wexøe deltager

Jari Turja, Commercial Engineer
Rene Lind, Commercial Engineer

Här kan du ladda ner presentationerna:

Wexoes presentation

Rockwells presentation

Quick Startguide